Despre noi

Grupul de firme Cresida este, începând din 2017, cea mai atractivă soluție pentru asociațiile de proprietari din România. Concentrăm intr-un singur loc toate serviciile pe care clienții noștri le caută (administrare, consultanță, înființarea asociației de proprietari). Suntem o echipă tânără, formată din oameni cu o vastă experiență în domeniu, deciși să pună această experiență în slujba celor aflați in căutarea unor soluții moderne și eficiente.

Avem soluții pentru toate problemele care se pot ivi in activitatea asociațiilor de proprietari. Nu numai că le sprijinim în rezolvarea problemelor curente, dar, cu noi, asociațiile de proprietari sunt in secolul 21, au viziune și se ingrijesc de bunastarea proprietarilor prin conservarea și chiar creșterea valorii proprietaților membrilor.

 • Suntem o echipa tanara si inovatoare, specializata in servicii de administrare imobile, venind in intampinarea tuturor nevoilor si solicitarilor clientilor nostri;
 • Compania noastra este o companie prompta, ce doreste sa imbunateasca permanent calitatea serviciilor oferite;
 • Obiectivul nostru este de a diminua numarul de disfunctionalitati ce pot aparea pe parcurs in cadrul imobilului dumneavoastra.

Serviciile noastre

 • Organizarea și conducerea contabilității in partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condițiile legii;

 • Intocmirea listelor lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare, predarea acestora împreună cu dosarul aferent lunii respective;

 • Intocmirea și completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidența fondului de reparații, registrului pentru evidența fondului de rulment, registrului pentru evidența sumelor speciale, registrului pentru evidența fondului de penalizări, precum și alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și alte reglementări legale în vigoare.

 • Intocmirea situației cu proprietarii care se încadrează în prevederile legale pentru primirea subvențiilor acordate de Guvernul României pentru pensionarii cu venituri mici, familiile cu probleme sociale și alte categorii sociale defavorizate;

 • Intocmirea lunară a situației soldurilor elementelor de activ și pasiv, depunerea semestrială a acestei situații la Primărie.

 • Depunerea declaratiilor fiscale pentru angajati sau colaboratori.

 • Intocmirea ștatelor de plată.

 • Servicii de casierie

 • Plata facturilor emise de furnizorii de servicii și utilități.

 • Monitorizarea proprietății comune. În acest sens, un reprezentant al Administratorului se va deplasa periodic la imobil pentru verificarea stării tehnice a acestuia, precum și a curățeniei.

 • Procurarea mijloacelor materiale necesare întreținerii și reparațiilor curente ale elementelor proprietății comune

 • Înștiințarea Președintelui Asociației și luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere si reparații;

 • Intervenția de urgență, in caz de avarie, in vederea diminuării efectelor defecțiunii și a pagubelor;

 • Procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente;

 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;

 • Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora;

 • Verificarea semestrială a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor și a costurilor aferente;

 • Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică , apă, etc, in funcție de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale și in funcție de normele metodologice de repartizare a consumurilor;

 • Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curațenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activităti. Sesizarea comitetului executiv in cazul incălcării acestora.

Efectuarea de mici reparații la elementele proprietății comune (înlocuire becuri, întrerupatoare, elemente de închidere la uși sau ferestre, etc). Pentru acestea, asociația de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite.