Orice bloc, casă, complex rezidențial și chiar un simplu imobil are nevoie de o entitate pentru a beneficia de serviciile diferiților furnizori și pentru ca viitorii locatari să se poată bucura de spațiile comune la un nivel reglementat de către prevederile legale. 

Înființarea unei asociații de proprietari este un pas deosebit de important pentru orice dezvoltator imobiliar care deține case și apartamente finalizate în etape diferite pentru a asigura buna întreținere a spațiilor comune și pentru a oferi noilor locatari un mediu confortabil, curat și sigur, în care să se poate suda o comunitate puternică.

De ce să alegi Cresida pentru servicii de suport pentru înființarea unei asociații de proprietari?

Înființarea asociației de proprietari este primul pas pentru a asigura respectarea drepturilor proprietarilor dintr-un codominiu, indiferent că ne referim la cartiere rezidențiale, la blocuri sau la clădiri noi.

Cu ajutorul specializat al echipei Cresida, procedura de înființare a unei asociații de proprietari este finalizată rapid, în maxim 45 de zile. În general, acesta este termenul mediu de înființare al asociației de proprietari, dar acesta poate varia în funcție de cât de rapidă este decizia instanței judecătorești. 

Înființarea unei noi comunități diferă total de gestionarea unei asociații de proprietari deja existentă, unde comunitatea a prins rădăcini și unde lucrurile sunt bine puse la punct. 

Peste 90% din problemele întâmpinate în înființarea unei asociații de proprietari pentru cartierele, blocurile sau clădirile noi sunt cauzate de erorile și neglijența oamenilor lipsiți de experiență, care nu au cunoștințele juridice necesare pentru a se asigura că totul decurge conform prevederilor legale.  

Echipa Cresida îți oferă servicii de suport pentru înființarea asociațiilor de proprietari, servicii oferite de experți în întocmirea documentelor legale care stau la baza funcționării optime a unei asociații de proprietari nou înființate.

Îți suntem alături în fiecare etapă a procesului de dezvoltare a unei asociații de proprietari, iar scopul nostru este să prevedem și să evităm eventualele probleme care pot apărea după ce proprietarii noilor locuințe s-au mutat, dar și să îți optimizăm costurile. 

Credem cu tărie în impactul pozitiv pe care îl avem asupra vieții dezvoltatorilor imobiliari și a proprietarilor de locuințe care trăiesc în comunitățile administrate de echipa noastră!

Cum se înființează o asociație de proprietari?

În România, activitatea asociațiilor de proprietari este reglementată de Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea codominiilor. 

Iată etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unei asociații de proprietari:

✅Se întrunește adunarea generală a proprietarilor pentru a stabili acțiunile necesare constituirii asociației de proprietari. În cadrul acestei adunări:

-se alege responsabilul (o persoană fizică sau juridică) cu întocmirea Statutului și Acordului de Asociere

-se stabilește un termen de finalizare al acestora

-se planifică data de convocare a adunării generale de constituire 

-se alege o modalitate de plată a costurilor cu înființarea asociației de proprietari

-la finalul dezbaterilor, toate aceste aspecte sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de toți cei prezenți

✅Proprietatea este înscrisă în Registrele de Carte Funciară printr-un extras de carte funciară sau cu numărul transcrierii care să ateste înscrierea asociației de proprietari.

✅Cu minim 10 zile înainte de data adunării generale de constituire a asociației, proprietarii trebuie convocați prin afișare într-un loc vizibil, la avizier și printr-un tabel convocator, care trebuie semnat de cel puțin jumătate din numărului de proprietari din codominiu, plus încă unul. 

✅Se organizează și se desfășoară adunarea generală de constituire a asociației de proprietari, în cadrul căreia se întocmește procesul verbal de constituire, acesta urmând a fi anexat la Acordul de Asociere. Este prezentat și adoptat Statului asociației de proprietari și Acordul de Asociere și sunt stabilite și alte aspecte ce țin de organizarea și funcționarea optimă a asociației de proprietari. De asemenea, se aleg membrii comitetului executiv, președintele asociației și cenzorul.

✅Statutul asociației de proprietari cuprinde mențiuni privind denumirea, sediul și forma juridică a asociației, obiectul de activitate, veniturile și cheltuielile de care poate dispune asociația, responsabilitățile membrilor asociației, modalitatea de rezolvare a litigiilor, condițiile în care asociația de proprietari se poate dizolva, etc.

✅Proprietarii care nu au fost prezenți la adunarea generală de constituire a asociației își pot da consimțământul prin semnarea procesului verbal de constituire în termen de 30 de zile de la data adunării generale. 

✅Toată documentația pentru înființarea asociației de proprietari trebuie întocmită în două exemplare, unul pentru arhiva asociației,  unul pentru a fi înregistrat la judecătoria de care aparține blocul, clădirea sau imobilul.

✅Se legalizează Statutul și Acordul de Asociere și împreună cu acestea se depun documentele de înregistrare a asociației de proprietari – procesul verbal de constituire, cererea privind acordarea entității juridice și taxa judiciară de timbru – la Judecătorie, pentru obținerea hotărârii judecătorești de înființare. În unele cazuri, instanța de judecată poate solicita și alte documente înainte de soluționarea dosarului – Cartea Funciară colectivă a imobilului sau cazierele judiciare ale celor aleși în funcții de conducere sau administrare.

✅Se comandă ștampilele pentru asociația de proprietari. 

✅Se deschide un cont curent la o bancă pe numele asociației de proprietari, urmând ca toate sumele încasate în acest cont să fie folosite pentru plata utilităților și a cheltuielilor de înființare, precum și a altor cheltuieli de întreținere în interesul asociației, fiecare tranzacție având nevoie de documente justificative.

✅Se înregistrează asociația de proprietari la Administrația Financiară.

✅Sunt încheiate contractele cu furnizorii de utilități – apă, gaz, electricitate, canalizare, salubritate, etc.

✅Se constituie patrimoniul asociației de locatari prin contribuția fiecărui proprietar cu o sumă de bani stabilită de comun acord pentru acoperirea cheltuielilor de înființare a asociației. Patrimoniul inițial al asociației de proprietari trebuie să fie echivalent cu salariul minim brut pe economie.

Înființarea și administrarea unei asociații de proprietari este o sarcină cu implicații majore atât pentru dezvoltatorul imobiliar, cât și pentru viitorii locatari.Este nevoie de multă atenție la detalii și cunoștințe solide privind  cele mai noi reglementări legislative, care influențează direct statutul și activitatea asociațiilor de proprietari. 

Echipa Cresida îți stă la dispoziție cu răspunsuri complete, dar și cu prețuri competitive, care îți vor ușura considerabil procesul de înființare a unei asociații de proprietari! 

Solicită acum o ofertă pentru sprijinul experților Cresida pentru înființarea asociației de proprietari sau discută cu unul dintre specialiștii noștri la ☎️0314334542!