servicii

Administrare financiară 

  • Organizarea și conducerea contabilității in partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condițiile legii;

  • Intocmirea listelor lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare, predarea acestora împreună cu dosarul aferent lunii respective;

  • Intocmirea și completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidența fondului de reparații, registrului pentru evidența fondului de rulment, registrului pentru evidența sumelor speciale, registrului pentru evidența fondului de penalizări, precum și alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și alte reglementări legale în vigoare.

  • Intocmirea situației cu proprietarii care se încadrează în prevederile legale pentru primirea subvențiilor acordate de Guvernul României pentru pensionarii cu venituri mici, familiile cu probleme sociale și alte categorii sociale defavorizate;

  • Intocmirea lunară a situației soldurilor elementelor de activ și pasiv, depunerea semestrială a acestei situații la Primărie.

  • Depunerea declaratiilor fiscale pentru angajati sau colaboratori.

  • Intocmirea ștatelor de plată.

  • Servicii de casierie

  • Plata facturilor emise de furnizorii de servicii și utilități.